maandag 11 februari 2008

Inconjunctie of 150° Aspect Astrologie
150° wordt in de Westerse Astrologie ook een Inconjunctie genoemd. Om aan dit Aspect te komen staan 2 Planeten 150 Graden uitelkaar. B.v. Maan op 5° Maagd en Venus op 5° Waterman.
-
-
-
-
-
- Een Inconjunctie Aspect is een Aspect waarop de energieën van 2 Planeten moeten worden samengevoegd voor we ze op de juiste manier en voor ons eigen voordeel kunnen gebruiken. Het is een Aspect met een sterk corrigerende aard en stimuleert ons naar grote en kleine veranderingen, nogal dikwijls een keer door wijzigen en elimineren. Zo tekenen de functie's van de Planeten zich duidelijker af, zo dat we ze beter kunnen gebruiken en tot uitdrukking kunnen brengen. Het Inconjunct maakt het noodzakelijk dat we onze energiebesteding nauwkeurig nagaan, zodat we leren selectiever, ordentelijker, beheerster, en efficiënter tewerk gaan bij onze door de Planeten aangegeven activiteiten. We krijgen daardoor ook meer zelfdicipline. De eigenlijk rol van dit Aspect is ons te leren dié houdingen te laten varen waardoor we niet meer groeien. Het Inconjunct heeft te maken met iets dat ons al lange tijd dwars zit, maar de problemen missen de kracht om hun spanning naar de oppervlakte te laten komen, totdat zich omstandigheden voordoen waardoor we wel worden gedwongen er aandacht aan te besteden. Dan komen er een heleboel irritatie's naar boven, die ons dwingen op te treden en de zaken voorgoed op te lossen. Dan krijgen we de indruk dat deze dilemma's ons het leven zuur maken, terwijl ze er al geruime tijd onderhuids werken. Omdat een Inconjunct een Aspect is dat zich naar binnen keert, staan ze ook bekend als een Aspect dat ons lichamelijk en geestelijk welzijn verstoort. Zeker als ze een Aspect maken met het Eérste of Zesde Huis in de Horoscoop, het Aspect vertoont namelijk neigingen om onze lichamelijke energiepatronen te desorganiseren. We moeten altijd opletten en rekening houden met deze mogelijkheid.Het onderste Inconjunct wordt over het algemeen gevoeld als een Aspect van frustratie's bij onze routine bezigheden, vooral bij ons werk, tot we leren er de nodige veranderingen in aan te brengen die tot een grotere vaardigheid, orde, en technische vervolmaking leiden. Zolang we dit niet kunnen begrijpen wat er hier nu precies van ons gevraagd wordt, kunnen we ook niet vermijden dat problemen de normale gang van zaken verstoren. Het bovenste Inconjunct werkt meer om diep in onszelf te gaan, om het besef te krijgen wat we in het vorige Oppositie Aspect hebben gekregen. Met andere woorden onze kijk op anderen, in de praktijk om te zetten, wordt op de proef gesteld. Dit Aspect draait rond het positief en negatief omgaan met diepe verlangens en sterke emotie's, en uiteindelijk moeten we langdurige veranderingen aanbrengen op deze vlakken. De Planeten die hier bij betrokken zijn moeten wederzijds veranderen, zodat ze als de nood het hoogst is kunnen helpen, in tijden van een crisis, die het ons emotioneel moeilijk maakt. B.v. een scheiding, of een zwaar verlies.
Een reactie posten