woensdag 13 februari 2008

VERTEX - ANTIVERTEX Astrologie

De Vertex - Antivertex is een nuttig Astrologisch werktuig, maar wordt toch stiefmoederlijk behandeld door de Astrologen. Het Punt is bedoeld om ons bewustzijn te verlengen naast de traditionele Ascendant en M.C.
Terwijl deze twee dynamische en uiteraard meer zichtbare punten reeds duidelijk aantonen met welk masker we de wereld tegemoet treden in één op één relatie's en op professioneel vlak is het de Vertex die onze Sociaal Collectieve persoonlijkheid aantoont. Het staat voor belangrijke bewustwording en het is een punt waar we iets oogsten in positieve of negatieve zin. De Vertex bevind zich altijd aan de west- zijde van een Horoscoop en legt slechts op deze zijde van terugwerkende kracht de nadruk op groei.
Zijn tegenpool de Anti-vertex is altijd geplaatst aan de oostelijke zijde van een Horoscoop en laat eerder zien wat reeds gevestigd is in onze collectieve achtergrond. Het legt de vinger op zaken waarin we als het ware ingewijd waren in onze vormingsjaren zoals het b.v. de Zuidelijke Maansknoop is die onze achtergrond betekent voor de reeds gevormde emotionele make-up. Het is door het Vertex teken dat iets zoals "een derde gezicht" vertoont aan de westelijke kant van een Horoscoop hetgeen de weerspiegeling is van de verwachtingen van onze omgeving aangaande onze persoon. Wanneer de éérste dimensie, de Ascendant, symbool staat voor "Hier ben ik", en de tweede dimensie, de Midhemel ( het 10de Huis), laat zien hoe breed men zijn schaduw werpt op de omgeving door publieke make-up of sociaal maatschappelijke prestatie's, dan is er ook een derde dimensie die we het resultaat van deze eerste twee ( Asc. & M.C. ) kunnen noemen, nl. het impact dat we onvrijwillig uitstralen op onze omgeving. Het resultaat van deze twee schept een unieke diepte in onze persoonlijkheid. Het is het gezicht dat we tonen aan de buitenwereld dat wijzelf niet direct zien in de spiegel, maar die de anderen des te beter zien, en die bijna als een magneet bepaalde verwachtingen aantrekt zonder dat wij, in de meeste gevallen, er ons van bewustzijn. Het is in feite een stuk van onszelf, dat wijzelf niet zien, maar dat toch sterk opgemerkt wordt door de anderen en daardoor bepaalde verwachtingen bij hen opwekt zonder dat wij er erg in hebben. Het is inderdaad op dit punt dat wij soms gebeurtenissen aantrekken zonder dat we de indruk hebben dat we er doelbewust voor kiezen. Daarom noemt men het soms ook het "noodlotspunt", omdat het vergeleken wordt met "het door noodlot of karmische ontmoetingen", alhoewel het helemaal geen mysterie hoeft te zijn; het zijn in feite alleen uitstralingen naar de ander toe van wat je in feite dikwijls zelf wil, zonder dat je er je bewust van bent. Dit gevoelige punt is zoals een open deur, een leeg glas of een zwart gat dat moet opgevuld worden en bijgevolg dan ook dikwijls gebeurtenissen teweeg brengt. Iemand met b.v. een Ram-Antivertex heeft dus zijn Vertex in Weegschaal staan, hij heeft overvloedig gebruik gemaakt van zijn rechten om te doen waar hij zin in heeft, en mogelijk is hij verkozen geweest om een speciale erkenning of voorrecht op één of ander gebied te krijgen, hetzij op persoonlijk- of op beroepsvlak. Wanneer de Vertex nu geactiveerd wordt door transits of directie's wordt verwacht dat hij zijn eigen intresses laat liggen en het beste van zichzelf naar boven haalt voor iemand wiens relatie's of individuele wettelijke rechten bedreigd worden. Zijn vermogens om een overeenkomst te vinden domen dan dikwijls tot zijn eigen verbazing sterk aan de oppervlakte. De innerlijke wens van de Vertex-Weegschaal is een groter sociaal vertrouwen in zichzelf te vinden met las doel gemakkelijker relatie's in de breedste zin van het woord, aan te kunnen gaan.
-
Aangezien we veelal mensen aantrekken die ons helpen bij het vervullen van ons eigen karma, zien we dikwijls bij Horoscoopvergelijkingen, hoe persoonlijke punten in de Horoscoop van de man of de vrouw een nauw Aspect maken met de Vertex van de ander.
-
Een voorbeeld van een Vergelijkende Horoscoop van hitler en Eva Braun die twee Conjunctie's hebben waarbij beide Vertexen betrokken zijn. hitler's Pluto maakt een Conjunctie met Eva's Vertex, en Eva's Mars staat Conjunct hitler's Vertex, hetgeen wijst op het dramatische lot dat hen beschoren was.
-
Bij het bekijkenvan 10tallen Horoscopen van slachtoffers van sexueel geweld, springt in het oog dat in de meeste gevallen de Vertex in het 8ste Huis staan of in het 8ste Teken Schorpioen staan.
-
Nog even dit: Men mag de Vertex niet verwarren met de Descandant die ergens ook aantoont wat men van een ander mag verwachten, maar er is een wezenlijk verschil; men mag niet vergeten dat de Descandant de capaciteit aantoont hoe men zijn eigen persoonlijkheid ( Asc. ) eenvoudig uitbalanceert maar de ander toe. De Vertex is daarentegen veeleer een tweevoudige combinatie van hoe onze éérste en tiende Huis initiatieven door onze omgeving geïnterpreteerd worden.
In andere woorden: de Descandant is de persoonlijke reactie op de Ascendant, terwijl de Vertex de onpersoonlijke reactie is van de omgeving op het product dat voorkomt uit onze Ascendant-Midhemel mengsel.
-
-
Wijze van berekening:
-

Trek de breedte van de geboorteplaats af van 90 graden. Ga dan naar een huizentabel, en gebruik de cusp van het 4e huis alsof het het MC was, en zoek dan de bijbehorende Ascendant bij de BREEDTE die je net gevonden hebt door deze van 90 graden af te trekken.

Vrij vertaald uit het boek: The Earth In The Heavens van L. Edwards Johndro en Carles Jayne
Een reactie posten