dinsdag 12 februari 2008

Oppositie of 180° Aspecten AstrologieDe Oppositie is een Aspect waar van 2 Planeten 180° uit elkaar staan. B.V. Maan op 5° Maagd en Venus op 5° Vissen.

-

-

-

-

- Hoewel het Aspect minder remmend werkt als het Vierkant, brengt het toch veel spanningen met zich mee in zijn poging om de energieën die erbij betrokken zijn in evenwicht te brengen. De Oppositie is een Aspect dat ons in staat stelt de werking van beide planeetkrachten "rechtstreekser" te zien. Afhankelijk van onze eigen poging om alles bij elkaar te brengen kan de Oppositie tot een wederzijds akkoord leiden, waardoor de behoeften via wederzijdse uitwisseling worden goedgekeurd. Wanneer de Planeetkrachten goed met elkaar overeenkomen, bevorderen ze elkaars werking, samen in dienst voor het grotere geheel. Om dat mogelijk te maken is het meestal noodzakelijk dat we op een gezonde manier openstaan voor de wezenlijke geaardheid van alle 2 de Planeten, hun krachten op waarden schatten, en ze zodanig leren uitdrukken dat aan beide even veel recht wordt gedaan. Dat is feitelijk terug te voeren tot het feit dat een Oppositie normalerwijze 2 Tekens en 2 Huizen omvat die elkaars natuurlijke tegenpolen zijn en elkaars energie nodig hebben om goed te kunnen werken. Als we ons echter met maar 1 Planeetkracht gaan werken gaat dat uiteraard ten koste van de andere, zodat het moeilijk wordt een evenwicht te bereiken dat nodig is om degelijk te handelen. Het resultaat daarvan is het ontbreken van stabiliteit, een gebrekkig akkoord, een slechte timing, onderlinge ontevredenheid en verwijdering. De Oppositie's geven vaak stress in onze relatie's, dus hoemeer we geneigd om met de ene Planeetkracht energie te werken, hoemeer we de kracht van de andere Planeet aantrekken in onze relatie's, en dit meestal in negatieve vorm. Het gedrag van die ander lijkt dan vaak de drang van de Planeet tegen te werken. Wanneer we ons tegen samenwerking blijven verzetten kunnen we zeker zijn dat beide Planeten tot een tegengestelde uiting komen, en ons voortdurend in verschillende richtingen trekkend. op die manier gaat onze klare visie verloren, en krijgen we in onze relatie's conflicten, en onuitzichtbare situatie's. De Oppositie kan een zekere besluiteloosheid aangeven, die ertoe kan leiden dat we tot niet veel meer in staat zijn. We kunnen dus niet meer efficiënt handelen, en het Aspect kan dus zo een chronisch probleem gaan vormen. De Oppositie is waarschijnlijk het Aspect dat de sterkste neiging heeft om stress via relatie's naar buiten te laten komen, ten einde ons besef van onze plaats temidden van anderen te vergroten.

.

Een reactie posten