woensdag 13 februari 2008

Huizen in de Horoscoop Astrologie


DE HUIZEN VAN DE HOROSCOOP

HET EERSTE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 1STE DIERENRIEMTEKEN RAM GEEFT HET TEMPERAMENT EN TOT OP ZEKERE HOOGTE OOK DE GEZONDHEID VAN DE BETROKKENE TE KENNEN. ZIJN KLEINE UITERLIJKE (ON) HEBBELIJKHEDEN, KORTOM DE WIJZE WAAROP HIJ ZICH LAAT KENNEN AAN ZIJN MEDEMENSEN. IS DIT HUIS DOOR BEZETTENDE PLANETEN OF DOOR EEN STERKE RAMINVLOED BELANGRIJK, DAN IS HET OPTREDEN BRUUSK, KRACHTIG EN ZELFBEWUST, TERWIJL HET OOK UITERLIJK MIN OF MEER OPVALLEND ZAL ZIJN. DE DIREKTE OMGEVING VAN HET LICHAMELIJK IK. - PLANEET MARS.------- ASCENDANT
-
-
HET TWEEDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 2DE DIERENRIEMTEKEN STIER DUIDT OP DE AARDSE BEZITTINGEN, HET PERSOONLIJK EIGENDOM EN DE WIJZE WAAROP DIT WORDT VERMEERDERT EN VERBRUIKT. NEEMT DIT HUIS EEN EERSTE PLAATS IN, DAN SPELEN DE FINANCIËN EEN GROTE ROL; TEN GOEDE OF TEN KWADE, AL NAARGELANG DE AARD VAN DE PLANETEN DIE ERIN GEPLAATST ZIJN OF ER HEERSER VAN ZIJN. DE GELDZAKEN, MATERIAAL VOOR ARBEID. PLANEET VENUS
-
-
HET DERDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 3DE DIERENRIEMTEKEN TWEELINGEN SYMBOLISEERT DE WIJZE, WAAROP DENKBEELDEN VAN BUITENAF WORDEN OPGEVANGEN EN VERWERKT, OPVOEDING DUS EN DE RESULTATEN DAARVAN IN DE KENNISSENKRING. OP STOFFELIJK GEBIED UIT DE TWEELINGACHTIGE BEWEGELIJKHEID ZICH IN HET MAKEN VAN KLEINE REIZEN EN UITSTAPJES, DIE WEL VAN KORTE DUUR ZIJN MAAR TOCH NOG EVEN DE KENNIS HEBBEN VERRIJKT. STERKE POSITIE VAN DIT HUIS MAAKT VLUG VAN BEGRIP, VLUG VAN BEWEGING, VLUG VAN UITING. DE KLEINE KONTAKTEN, BROERS EN ZUSTERS, BUREN, ONDERWIJZER EN LEERLING, DE LAGERE SCHOOL, KORRESPONDENTIE, TELEFOONGESPREKKEN.
PLANEET MERCURIUS
-
-
HET VIERDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 4DE DIERENRIEMTEKEN KREEFT GEEFT EEN SFEER VAN HUISELIJKHEID, GEBOORTEPLAATS, FAMILIETRADITIE WEER. IS DIT HUIS FORTUINLIJK BEZET, DAN ZIJN DE HUISELIJKE OMSTANDIGHEDEN GUNSTIG EN ZAL OP HET EIND VAN HET LEVEN OOK NOG DE AANGENAME HERINNERING DAARAAN DE GEEST BLIJMOEDIG STEMMEN. OOK DE VERHOUDING VAN DE BETROKKEN PERSOON TOT DIEGENE VAN ZIJN OUDERS DIE HET "MOEDERLIJK" VAN NATUUR WAS (ONAFHANKELIJK VAN HET GESLACHT) WORDT DOOR DIT HUIS AANGEGEVEN. OUDERS, (BIJ DAGGEBOORTE DE MOEDER). VOORGESLACHT. ERFFAKTOREN. GRONDBEZIT. WONING. GEZIN. HUISGENOTEN.
PLANEET MAAN-----------------------------------IMUM COELI
-
-
HET VIJFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 5DE DIERENRIEMTEKEN LEEUW SYMBOLISEERT DE HARTELIJKE BETREKKINGEN TOT DE ANDERE SEXE ALS DE ONDERNEMINGEN, DIE OP EIGEN SOUVEREINE RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID WORDEN OP TOUW GEZET. WAAR LEEUW EENMAAL ZIJN HART OP GEZET HEEFT, DAT MOET HIJ OOK BEREIKEN. EN DAAROM TOONT ONS HET 5DE HUIS DE HANDELINGEN EN WERKZAAMHEDEN DIE BERUSTEN OP ZELFVERTROUWEN EN AUTORITEIT. OOK DE KINDEREN WORDEN DOOR DIT HUIS AANGEDUID. KUNSTPRODUKTEN.ZELFSTANDIG OPTREDEN. OPVOEDEN. FEEST EN VERMAAK EN DE PLAATSEN DAARVOOR. LIEFDESERVARINGEN. DE MINAAR/MINNARES. DE MIDDELBARE SCHOOL. SPEKULATIE’S. PLANEET ZON
-
-
HET ZESDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 6DE DIERENRIEMTEKEN MAAGD IS HET HUIS VAN DE ORDENENDE, CRITISCHE, ONBEDUIDENDSCHIJNENDE EN TOCH ZO BELANGRIJK WERK. HIERONDER VALLEN OOK DE MEDEWERKERS, ONDERGESCHIKTEN, ENZ. DIE VOORTDUREND GECONTROLEERD MOETEN WORDEN, WIL HET WERK BEHOORLIJK VLOTTEN. ONZE ALLEREERSTE ONDERGESCHIKTE IS ECHTER ONS EIGEN STOFFELIJKE LICHAAM , EN
OVER DE CONDITIE DAARVAN GEEFT DIT HUIS OOK INLICHTINGEN. IS HET GOED BEZET, DAN WERKT ALLES MEE TOT WELSLAGEN, EN IS DE GEZONDHEID GOED. DISHARMONISCHE BEZETTING DAARENTEGEN WIJST OP TEGENVALLERS IN HET WERK EN EEN ZWAK GESTEL. ARBEID OM DEN BRODE. IN DIENSTBETREKKING. BEROEP. PERSONEEL. HET LICHAAM DAT ONS DIENT. PLANEET MERCURIUS
-
-
HET ZEVENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 7DE DIERENRIEMTEKEN WEEGSCHAAL BRENGT HET CONTACT MET DE TEGENPOOL DAAR HET TEGENOVER HET 1STE HUIS STAAT, MET DIEGENE DIE ONZE COMPAGNON OF ONZE ECHTGENOOT/GENOTE ZAL ZIJN, EN DIT WEEGSCHAAL HUIS ZAL DOOR ZIJN CONDITIE’S MOETEN UITWIJZEN OF DIE VERHOUDING HARMONISCH OF DISHARMONISCH ZAL ZIJN. HET ENSEMBLE.TEAM. WAARMEE MEN SAMENWERKT. WETTELIJKE OVEREENOMSTEN EN KONTRAKTEN. OPENLIJKE VIJANDEN. PROCESSEN. PLANEET VENUS ---------------------------------DESCENDANT
-
-
HET ACHTSTE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 8STE DIERENRIEMTEKEN SCHORPIOEN STAAT TEGENOVER HET 2DE HUIS EN SYMBOLISEERT HET GEESTELIJK KAPITAAL DAT WIJ VERWORVEN HEBBEN. MAAR OMDAT WIJ DAAR MEESTAL NIET VEEL VAN GEWAAR WORDEN VOORDAT WIJ DOOD ZIJN OF EEN ZWARE BEPROEVING HEBBEN GEHAD, WORDT DIT SCHORPIOENHUIS DIKWIJLS HET HUIS VAN DE DOOD GENOEMD. HET WIJST ECHTER TEVENS AAN , WELKE STOFFELIJKE VOOR- OF NADELEN ONS WACHTEN NA DE DOOD VAN ONZE DEELGENOOT OF VAN VERWANTEN. HET BEZIT VAN DE ANDER WAARVAN MEN GENIET. DE SCHULDENAAR. DE ERFLATER EN DE ERFENIS. DEGEEN DIE MEN BESTEELT OF UITBUIT. SEXUEEL GENOT. DE LERAAR IN MAGIE. DE PSYCHIATER. DE DOOD EN DE DAARBIJ BETROKKENEN: DOORGRAVER, NOTARIS E.D. ELK VERBORGEN GEBIED DAT MEN TRACHT TE ONDERZOEKEN. PLANEET PLUTO
-
-
HET NEGENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET 9DE DIERENRIEMTEKEN BOOGSCHUTTER EN TEGENOVER HET 3DE HUIS LIGT GEEFT DE WIJZE AAN WAAROP DE INNERLIJKE OVERWEGINGEN WORDEN GESTAAFD, UITGEBREID EN GEPROPAGANDEERD IN DE WERELD. IS TWEELING DEGENE DIE OPGEVOED WORDT, BOOGSCHUTTER WIL ZELF OPVOEDEN. EN DUS GEEFT DIT HUIS TE KENNEN OP WELKE MANIER MEN TRACHT EIGEN EN ANDER BEWUSTZIJN UIT TE BREIDEN. NIET ALLEEN GEESTELIJKE MAAR OOK STOFFELIJKE ONDERZOEKSTOCHTEN VALLEN HIER ONDER, ZO BIJVOORBEELD OOK DE LUCHTVAART E.D. HET IS OPMERKELIJK, DAT BIJ VLIEGENIERS, MOTOERISTEN ENZ. HET FILOSOFISCHE VAN HET 9DE HUIS MEESTAL ONTAARDT IN EEN BIJGELOVIGE VOORLIEFDE VOOR TALISMANS E.D. DE GROTE KONTAKTEN. VERRE REIZEN. DE UNIVERSITEIT. DE PROFESSOR DE ZENDING. GODSDIENST. VERBREIDING VAN IDEEËN EN IDEALEN. PROPAGANDA. LEVENSBESCHOUWING. HET SCHRIJVEN VAN BOEKEN. BIBLIOTHEKEN. PLANEET JUPITER
-
-
HET TIENDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 10DE DIERENRIEMTEKEN STEENBOK EN TEGENOVER HET 4DE HUIS LIGT IS HET HUIS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE. HET BEROEP. DE PLAATS IN DE WERELD. WANNEER DIT HUIS IN DE HOROSCOOP BELANGRIJK IS, DAN BEHOORT DE BETROKKEN PERSOON TOT DE VOORAANSTAANDE MENSEN IN DE MAATSCHAPPIJ, TOT DE "UPPER TEN". HIER KOMT TEVENS DE VERHOUDING TOT DE MEEST "VADERLIJKE" DER OUDERS TOT UITING, DEGENE DUS, DIE WAARSCHIJNLIJK DE MEESTE ZORG HEEFT GEHAD VOOR HET MAATSCHAPPELIJK WELSLAGEN. REPUTATIE. AANZIEN. ROEM OF VERGUIZING. BEKENDHEID. IN HET NIEUWS ZIJN. HET OPENBARE LEVEN. ROEPING EN BESTEMMING. PLANEET SATURNUS ---------------------------MEDIUM CAELI
-
-
HET ELFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 11DE DIERENRIEMTEKEN WATERMAN EN TEGENOVER HET 5DE HUIS LIGT STAAT GEEFT AAN WELKE INDRUK DE LEEUWONDERNEMINGEN OP ANDEREN MAKEN, M.A.W. DE VRIENDEN DIE MEN IN HET LEVEN KRIJGT. WANNEER DE BEZETTING VAN DIT HUIS GUNSTIG IS, DAN ZULLEN DE VRIENDEN HULPVAARDIG EN BETROUWBAAR ZIJN EN EEN GROOT AANDEEL HEBBEN IN HET BEREIKEN VAN EEN VOOR OGEN GESTELD DOEL. KAMERADEN. COLLEGA’S. PARTIJGENOTEN. MEDECLUBLEDEN. SOCIETY. ELEGANT GEZELSCHAP. KLANTEN. PATIËNTEN. SPECIAAL WERK. INTERNATIONALE BETREKKINGEN. PLANEET URANUS
-
-
HET TWAALFDE HUIS DAT VERBAND HOUDT MET HET 12DE DIERENRIEMTEKEN VISSEN EN TEGOVER HET 6DE HUIS LIGT BRENGT DE MENS TOT ZELFONDERZOEK. NIET DE SPLINTER IN ANDERMANS OOG (MAAGD) MAAR DE BALK IN HET EIGEN OOG MOET HIER GEVONDEN WORDEN. EN GAF HET 6DE HUIS MEDEWERKERS, HIER RUST ALLE ARBEID OP EIGEN SCHOUDERS. DAAROM VALT DE 12DE HUIS OPDRACHT ONS DIKWIJLS ZWAAR, MAAR OP DE MOEILIJKSTE ZEGEPRAAL VOLGT DE SCHOONSTE OVERWINNING. WEL HEM DIE DE LES VAN DIT HUIS GOED LEERT, HIJ ZAL ZIJN MEDEMENSEN EEN ZEGEN ZIJN. DE AFGEZONDERDE GEMEENSCHAP. KOMMUNE. KLOOSTER. ZIEKENHUIS. GEVANGENIS. KONCENTRATIEKAMP. LABORATORIUM. DE ZWERVER. ANONYMITEIT. MASSA. ANARCHISME. NIHILISME. VERLIES. FAILLISSEMENT. LIKWIDATIE. DE LAATSTE FASE VAN STOFFELIJKE VORMEN. VUINISVERNIETIGING. RIOLERING. UITDRAGERIJ. VLIEGENDE WINKEL. HET ONPERSOONLIJKE GROTE CONCERN N.V. STAATSBEDRIJVEN -TOESLAGEN. GEHEIME VIJANDEN. ONDERMIJNING.
PLANEET NEPTUNUS
-
-
HET LICHAMELIJKE PLAN

1° RAM / HET HOOFD MET ZIJN INHOUD EN HET RUGGEMERGKANAAL.
2° STIER/ HALS. NEK. KEEL. SCHILDKLIER. STEMBANDEN ENZ.
3° TWEELING/ LUCHTWEGEN. RIBBEN. LEDEMATEN. TYMKLIER.
4° KREEFT/ MAAG. MOEDERBORST. BAARMOEDER. MIDDENRIF. MILT.
PANCREAS.
5° LEEUW/ HART EN BLOEDSOMLOOP. WERVELKOLOM. SLEUTELBEEN.
6° MAAGD/ BUIKHOLTE. DARM. LEVER. GAL.
7° WEEGSCHAAL/ NIEREN. BIJNIEREN. HUID. URINEWEGEN. VENEN. OGEN.
MOND.
8° SCHORPIOEN/ MANLIJKE GESLACHTSORGANEN EN URINEBUIS. DE ANUS.
DE NEUS, MET BIJBEHORENDE BOTTEN.
9° BOOGSCHUTTER/ DIJEN EN HEUPEN. ISCHIAS-ZENUW. ZITVLAK.
ONDERSTE LENDENWERVEL.
10° STEENBOK/ KNIEËN, MET BIJBEHORENDE ZENUWEN. VENEN EN LYMF-
VATEN. EELT.
11° WATERMAN/ ONDERBENEN MET TOEBEHOREN. ZENUWSTELSEL VAN
HET RUGGEMERG.
12° VISSEN/ VOETEN. ENKELS.
-
-
MEN ZIET OOK DAT DE TEGENOVERLIGGENDE HUIZEN, NET ALS DE DITO TEKENS, ELKAARS TEGENSTELLING ZIJN!! B.V.
-
6° / PLICHTSGETROUW IN HET BEROEP. & 12° / NEGEREN DER MAATSCHAPPELIJKE ORDE.
-
1° / ALLES OP EIGEN HOUTJE DOEN. & 7° / ALLEEN MET EEN ANDER SAMEN TOT IETS KUNNEN KOMEN.
-
2° / ARGELOZE AANHANKELIJKHEID. & 8° / GERAFFINEERDE EXPLOITATIE VAN ANDEREN.
-
4° / HET GELUK VAN DE HUISELIJKE HAARD & 10° / LEVEN VOOR DE ROL IN DE WERELD, BEHOEFTE AAN PUBLIEK EN PUBLICITEIT
-
5° / AUTOKRATIE, MAJESTEIT & 11° / GELIJKE RECHTEN, INSPRAAK, DEMOCRATIE
-
3° / NEUTRALITEIT, HANDEL; DESNOODS MET DE VIJAND & 9° / PARTIJDIGHEID, BOYCOT OM EEN PRINCIPE
Een reactie posten