vrijdag 15 februari 2008

Benefic en Malefic Astrologie


BENEFIC EN MALEFIC


BENEFIC = GUNSTIG
MALEFIC = ONGUNSTIG

GUNSTIGE ASPECTEN VAN DOMINERENDE PLANETEN GEVEN AAN: EEN GELUKKIG, SUCCESVOL WERKEN, DAT ZICH GEWOONLIJK STERK AANPAST AAN DE TIJD EN DAARDOOR NIET ALTIJD EVEN DIEP IS.

-

-
GUNSTIGE ASPECTEN VAN ZWAK GEPLAATSTE PLANETEN GEVEN OOK WEL EEN GELUKKIGE UITWERKING, MAAR ZIJN MIN OF MEER AANGEWAAID, DOOR EEN ONBEWUSTE PRETTIGE LEVENSHOUDING, EN WORDT NIET VEROORZAAKT DOOR EIGEN PRODUKTIVITEIT.
-

-
ONGUNSTIGE ASPECTEN VAN DOMINERENDE PLANETEN GEVEN EEN KRACHTIGE WERKKRACHT, EEN GROOT SCHEPPINGSVERMOGEN, MAAR DIT GAAT GEPAARD MET VEEL LEED EN STRIJD, TERWIJL DIKWIJLS HET BEREIKTE VOORTIJDIG IS EN ZIJN TIJD BELANGRIJK VOOR.
-

-
ONGUNSTIGE ASPECTEN VAN ZWAK GEPLAATSTE PLANETEN GEVEN MEER AAN DAT DE MOEILIJKHEDEN ONDERGAAN WORDEN, EN WIJZEN NIET ZOZEER OP PRODUCTIEVE BEKWAAMHEDEN.
-
TOENEMENDE ASPECTEN ZIJN ALS REGEL STERKER TE NOEMEN DAN AFNEMENDE ASPECTEN.
-

-
VAN EEN PLANEET , DIE IN GRADEN GEMETEN HET DICHST BIJ DE M.C. STAAT, ZEGGEN WE DAT DEZE ZICH IN ELEVATIE BEVINDT. EEN UITZONDERING BIJ DE ELEVATIE MAKEN MAAN EN MERCURIUS WELKE BEIDEN BIJ SLECHTE ASPECTEN EEN ZEER WISSELEND LOT KUNNEN AANWIJZEN, ZIJ ZIJN ZEER ONTVANKELIJK EN KUNNEN BIJ AFFLICTIE’S DE KLEUR AANWIJZEN VAN DE PLANETEN, WAARMEE ZE IN ASPECT STAAN.
-

-
STAAN TWEE PLANETEN IN ELKANDERS TEKEN; B.V. MERCURIUS IN STEENBOK EN SATURNUS IN TWEELINGEN; DAN ZEGGEN WE DAT ZE IN RECEPTIE STAAN. DIT KAN EVENEENS EEN BELANGRIJKE VERBETERING BETEKENEN VAN EEN ONGUNSTIG STAANDE MALEFIC
-

-
GUNSTIGE PLANETEN ZON / MAAN / VENUS EN JUPITER
-

-
ONGUNSTIGE PLANETEN MARS / SATURNUS / URANUS / NEPTUNUS / PLUTO
-

-
NEUTRAAL IS MERCURIUS HIJ NEEMT DE KLEUR AAN VAN DE PLANEET OF HET TEKEN WAARMEE HIJ VERBONDEN IS.
-

-
DE VERDELING VAN DE PLANETEN OVER DE HUIZEN SPEELT OOK EEN ROL BIJ BENEFIC OF MALEFIC WERKING, ZO ZIJN DE HUIZEN VI / VIII / EN XII MALEFIC EN DE OVERIGEN BENEFIC.
-
-
WANNEER IN EEN GUNSTIG HUIS DE ENE BENEFIC VOLGT OP DE ANDER, DAN WIJST DIT AAN, DAT HET GOEDE VAN DE DOOR DIT HUIS AANGEWEZEN DINGEN DUURZAAM ZIJN.WANNEER HIEROP WEER EEN MALEFIC VOLGT, DAN GAAT HET GOEDE WEER VERLOREN.
-
VOLGT IN EEN ONGELUKKIG HUIS DE ENE BENEFIC OP DE ANDERE, DAN WIJST DIT EROP, DAT HET DOOR DIT HUIS AANGEWEZEN KWAAD ZICH NIET ZAL VERWEZENLIJKEN OF TENMINSTE IN ZEER GERINGE MATE
-
VOLGT ECHTER EEN BENEFIC OP EEN MALEFIC, DAN ZAL HET KWAAD VAN DIT HUIS.ZICH STELLIG VERWEZENLIJKEN, MEN ZAL HIERAAN ECHTER WEER ONTSNAPPEN.
-
VOLGT ECHTER DE ENE MALEFIC OP DE ANDERE, DAN ZAL HET NAAR VOREN GEBRACHTE KWAAD ZEER ERNSTIG ZIJN, MEN ZAL DIT IN GEEN GEVAL KUNNEN ONTGAAN.

REGELS OVER DE HEERSER VAN EEN HUIS

STAAT DE HEER VAN EEN HUIS IN DAT HUIS ZELF, DAN VERWEZENLIJKT HIJ OP OPMERKELIJKE WIJZE DE GOEDE DINGEN, DOOR DAT HUIS AANGEWEZEN, ( VOORAL WANNEER HIJ EEN NATUURLIJKE OVEREENKOMST HEEFT MET DE BETEKENIS VAN DAT HUIS ).
-
GAAT HET OM EEN ONGELUKSHUIS, DAN BRENGT HET MEN HET KWAAD DAT HIERDOOR WORDT AANGEWEZEN.
-
ZELFS DE MALEFICS BRENGEN DIKWIJLS NOG EEN GUNSTIGE WERKING NAAR VOREN IN DE HUIZEN VIII EN XII, TENZIJ ZE NOG IN VERBINDING STAAN MET EEN MALEFIC, OF IN CONJUNCTIE, VIERKANT, OF OPPOSITIE OF ALS DE HEERSER VAN DE HOROSCOOP DOOR HEN WORDT GEAFFLICTEERD.
-
-
Benefic: Aspecten welke zijn gevormd door de verdeling van de cirkel door 3 worden beschouwd als benefic. E.g.: 360 / 3 = 120 Driehoek Aspect. Het punt is als zo een aspect gebruikt wordt, dit een heilzame invloed heeft in de Horoscoop.
-
Malefic: Aspecten gebaseerd door de verdeling van de cirkel door 2 zijn malefic. E.g.: 360 / 2 = 180 / 2 = 90 = Oppositie en Vierkant Aspecten. Naargelang hun aard,deze Aspecten zijn problematisch voor de Horoscoop.
Een reactie posten