dinsdag 12 februari 2008

Moonwobble - Maanschommelingen Astrologie


Een cyclus die momenteel weer vol in de belangstelling staat binnen de astrologie is de Moonwobble, of vrij vertaald maanschommeling. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een periode waarin emoties hoog oplopen en alles anders verloopt dan normaal.De Amerikaanse astroloog Carl Payne Tobey was de eerste die opmerkte dat rampen, ongelukken en ruzies in cycli voorkwamen. Hij onderzocht het verschijnsel en vergeleek het met de aspecten van dat moment. De factor instabiliteit blijkt een grote rol te spelen. De gebeurtenissen van 11 september en de ontploffing van de spaceshuttle vonden plaats tijdens een Moonwobble.Ook aardbevingen en extreem slecht weer vinden opvallend vaak plaats tijdens een Moonwobble.
-
-
Een Moonwobble vindt plaats als de zon een conjunctie of vierkant maakt met de maanskopen. De maansknopen zijn de snijpunten van de banen van de zon en de maan. Omdat de zon in een jaar de dierenriem doorloopt, vinden er per jaar ongeveer 4 Moonwobbles plaats. De maansknopen maken hun ronde in ongeveer 19 jaar. Dit houd in dat een moonwobble zich na 19 jaar herhaalt in het zelfde teken en op de zelfde graad.Opvallend is dat de gebeurtenissen tijdens een moonwobble van 19 jaar geleden veel affiniteit vertoont met de gebeurtenissen tijdens de moonwobble van het heden.Zon en maansverduisteringen vinden alleen plaats als zon en maan op een lijn staan met de maansknopen. Zonsverduisteringen vinden plaats tijdens nieuwe maan, maansverduisteringen tijdens volle maan. Elke verduistering valt dus tijdens een moonwobble, maar niet elke moonwobble valt tijdens een verduistering, immers, de vierkantaspecten veroorzaken ook Moonwobbles. De invloed van dit verschijnsel treed in zo’n tien dagen voor het aspect en duurt tot ongeveer 10 dagen erna. De intensiteit ervan schijnt continu te zijn. Met andere woorden, het begint plotseling en ineens is het weer afgelopen. Het teken waarin de moonwobble plaats vindt en de aspecten die worden gemaakt met planeten of andere gevoelige punten geven zicht op de manier waarop een moonwobble zich kan manifesteren.
-
-
Een moonwobble treft ons mondiaal ( op wereldvlak ) gezien allemaal. Op het persoonlijke vlak kan zo’n periode relatief rustig verlopen. Maar als de moonwobble aspecten maakt naar planeten in je persoonlijke horoscoop kun je verwachten dat er grote veranderingen plaats gaan vinden. Je zou in een relatiedip kunnen belanden of plannetjes ondervinden telkens tegenwerking. Doordat emoties makkelijk hoog op kunnen lopen ontstaan er makkelijk meningsverschillen. De sleutel ligt in het tonen van flexibiliteit. Probeer je handelingen niet te laten leiden door de emoties, want na de moonwobble zie je de dingen vaak uit een ander perspectief.In het algemeen kun je zeggen dat de Moonwobble een vergrootglas over de problematiek houdt. Zo wordt de noodzaak van het oplossen duidelijk. Wacht hier wel mee tot na de Moonwobble. Beslissingen genomen tijdens de moonwobble zijn meestal van korte duur. Maar het is niet allemaal kommer en kwel tijdens de moonwobble. Het onverwachte kan nieuwe mogelijkheden creĆ«ren. Bedenk dat alle cycli dienen om groei te bewerkstelligen. Zie het als een periode waarin je creativiteit en flexibiliteit wordt gestimuleerd.
Een reactie posten