woensdag 13 februari 2008

Maan positie in Huis en Teken Astrologie

De positie van de Maan in teken of huis geeft een indruk van hoe we ons moederbeeld ervaren. Het is een vrij eenvoudige methode om dit vanuit de Maan te benaderen, hoewel onvolledig kan het ons toch een eind op weg helpen in het begrijpen van het moederbeeld dat we in ons dragen.
-
-
-
-
-
Maan in Ram of in het 1ste Huis.
-
Een dynamische, zelfbewuste moeder die haar kind leert om voor zijn wensen op te komen, assertief te zijn en zijn gevoelsnoden in te vullen. Een moeder die met het kind de wereld verkent, op avontuur gaat en het kind elan geeft. Deze sportieve moeder verrast haar kind met een bosspel, een kanovaart en een rit te paard. Deze padvindstermama legt geanimeerd de spelregels uit, demonstreert klimtechniek en geeft het kind dan ruimte om op verkenning te gaan en als eerste de boom in te klimmen. Haar vinnige uk motiveert ze tot huiswerk en mentale taken maken door geregeld een speelbreak in te lassen. Deze moeder weet de heftige reacties en onbesuisde buien van haar kind op te vangen door hem geanimeerd te laten vertellen, hem in zijn fantasie aan te vullen en zijn performertalent concreet te laten omzetten. Zo’n kind is supergelukkig wanneer hij bijvoorbeeld de fietstocht mag bepalen, bij het aperitief een stukje mag opvoeren, de muziek mag kiezen, de dakgoot mag uitspuiten.
Op zijn slechtst krijgt men manipulatief driftige moeder die opvliegend tot agressief is ten opzichte van degenen met wie zij gevoelsbanden heeft. Ze dwingt uitvoering van haar grillen. Of ze geeft de boodschap: "zoek het zelf maar uit, doe maar, waardoor het kind later voortdurend op zoek gaat naar nestinvulling. Op minder manipuleerbare terreinen zoals in de buitenwereld en in situaties waar initiatief moet genomen worden, gedraagt de moeder zich mak als een lam en laat zij over zich lopen of ze wringt zich in slijmerige bochten, waardoor het kind later een onbetrouwbaar en achterbaks gedrag kan vertonen.
-
Maan in Stier of in het 2de Huis.
-
Een zinnelijke en waardige moeder die appelleert aan de essentiële noden van haar kind en het zintuiglijke kwaliteiten aanbrengt. Een moeder die een solide basis biedt, aanschouwelijk het kind vaardigheden leert, lijfelijk stabiel en aanwezig is, haar eigen waarden toont en het kind stimuleert om zijn eigen waarden uit te bouwen tot concrete zekerheden en te genieten van het leven binnen een realistisch maatschappelijk beeld.
Op zijn slechtst houdt de moeder vast aan wat zij heeft en bijt zij zich vast in wat ze kent. Ze is jaloers en pinnig conservatief. Ze dreigt vast te geraken in een materiele hebberigheid en ze neigt naar addicties zoals geld tellen, vreten, porno en oeroude gebruiken in standhouden ter vervanging van eigenwaarde en onafhankelijkheid. Naarmate het kind volwassen wordt, zit de moeder constant in zijn nek en haar drammerige stem zegt voortdurend wat goed en niet goed is. Ze vermaant en dringt op: haar smaak, haar kwaliteitslabel, haar geur, haar kleur, haar normen, haar voorkeuren, enzovoort. Het grootgeworden kind krijgt het hierdoor moeilijk om zich, zelfs volwassen, voor vol aan te zien of te genieten van het leven.
-
Maan in Tweelingen of in het 3de Huis.
-
Carim verlangt een koesterende omgeving die hem toelaat om beweeglijk te zijn, zodat hij pakken kennis kan opdoen en zijn communicatieve behoeftes bevredigen. Carim gaat ervan uit dat zijn moeder zijn geest met woordspelletjes activeert en hem heel wat informatie kan bieden over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hij rekent erop dat zijn moeder vlot en breeddenkend is en soepel mee beweegt telkens hij behoefte heeft om weer eens een tochtje te maken of om een onderwerp out of the blue aan te kaarten.Carim kan zich optimaal ontplooien in een ongedwongen gezinssfeer waar de deur openstaat voor verschillende mensen en activiteiten, zodat hij kan pikken uit het aanbod aan informatie. Van zijn ouders verwacht hij dat ze met hem babbelen, taalvaardigheid en kennis bijbrengen, de omgeving verkennen en hem begeleiden op zijn nieuwsgierige zoektochten.
-
Worst case scenario
Carim treft een moeder die tatert over van alles en nog wat, voornamelijk over datgene dat haar interesseert. Zijn moeder kan zeker ook een vrouw zijn die voortdurend van her naar der loopt, aan de praat blijft met buren, telefonisch kakelt met vriendinnen en haar zoontje meetroont naar moeders-met-kinderen-partijtjes waar de vriendinnen weetjes uitwisselen en honderduit kletsen terwijl de kids verondersteld worden met elkaar te spelen en van elkaar te leren. Thuis krijgt Carim dan gegarandeerd een drukte van jewelste: voortdurend bezoek van de schare ‘vrienden van’, die hun kinderen droppen op zijn speelkamer en zich verder niets aantrekken wat ze uitvoeren. Carim krijgt de indruk dat hij oké is wanneer hij alle mogelijke onderwerpen kan aanraken en vlot van de ene situatie in de andere kan rollen. Hij leert dat het niet echt uitmaakt waarover hij praat, als er maar aanwezigheid en babbel is, dan volstaat het.Hij heeft ook snel door dat uithuizigheid een "normale" zaak is en hij is dan ook als volwassene zelden thuis maar voortdurend op kennissenbezoek of op party’s. Hij schrijft zich in voor allerlei activiteiten en heeft een arsenaal aan "vrienden" met wie hij over krantenkoppen discuteert en roddelblaadjes reciteert.
-
Maan in Kreeft of in het 4de Huis.
-
Een empatische moeder die de gevoelsnoden en knuffelbehoeftes van het kind invult en het leert omgaan met familiale banden zonder verstikkingsverschijnselen. Een moeder die knusheid, gezelligheid en cocooning kan scheppen. Een moeder die met een hart tradities en familiegeschiedenissen vertelt en het individuele belang van elk gezinslid benadrukt. Een moeder die de gevoelsziel van haar kind beroert en zijn intense betrokkenheid stimuleert waardoor het zich kan ontplooien tot een hulpverlenend iemand die zichzelf niet opoffert maar zowel geeft als krijgt.
Op zijn slechtst heeft men een manisch-depressieve moeder die van tirannieke emomanipulatie van de dichte kring overhelt naar passief sponsgedrag. Een moeder die overbezorgd is en haar kind versmacht. Een moeder die haar kind overlaadt met melodramaverhalen en die steeds meesnottert met de misèreverhalen van buurvrouw en co. Daardoor krijgt het kind de indruk dat het zich voornamelijk naar de emotionele buien en noden van zijn moeder en haar omgeving moet richten en de eigen emobehoeftes van ondergeschikt belang zijn, waardoor men op zijn beurt riskeert zelf als opneem- en uitwringdweil te fungeren.
-
Maan in Leeuw of in het 5de Huis.
-
Een stralende en expressieve moeder die bruist van creativiteit en zelfvertrouwen. Haar natuurlijk leidinggevend talent en warme persoonsgerichte charme zorgt ervoor dat zij haar kind centraal stelt en het aanmoedigt om in het centrum van de kring te staan en het verschil uit te maken. Deze leeuwmoeder leert het kind omgaan met faalangst door het bij te staan en het op een speelse manier weerbaarheid te leren.
Op zijn slechtst staat er een autoritaire en onaanraakbare moeder. denigrerend, hooghartig en cru. Zij schiet persoonlijke inbreng harteloos af en ze vernietigt elke uiting van vertrouwen tot de Egocrash er op volgt. Doordat de moeder zelf vergaat van faalangst kan zij het niet hebben dat haar persoon op welke manier ook wordt aangemerkt. In situaties waar ze kans loopt op aantijgingen, neigt ze zich onderdanig en bedeesd op te stellen, terwijl ze uitermate persoonsaanvallend kan zijn naar diegenen op wie ze denkt een impact te hebben. De moeder kan behoorlijk uitgedost en chic voor de dag komen als helemaal niet opgetut en eerder sloorachtig verschijnen.
-
Maan in Maagd of in het 6de Huis.
-
Een omgevingsgerichte maar toch praktische moeder die zichzelf is. Zij beschikt over een behoorlijke kennis beschikt en over een flexibele planmatigheid waardoor ze competent is om haar kind te begeleiden in de specialiteit die bij hem hoort. Ze heeft aandacht voor zijn perfectiedrang, zijn duidelijke voorkeuren en zijn behoefte aan oefening. Zij is geen criticaster maar kan minutieus en geduldig uitleg geven en ze doet beroep op het kind zijn oog voor detail en ze prijst zijn efficiëntie hebben bij probleemoplossing
Op zijn slechtst krijgt men een pietpeuterige en kleingeestige moeder die detaillistisch en kortzichtig is ten opzichte van het leven. Deze moeder is geborneerd en kleinburgerlijk. Haar deskundigheid laten het afweten en in de plaats komt een poetszieke, immer met prullen bezige zenuwachtige vrouw die van haar kind het onmogelijke eist. Het kind moet zich als robot gedragen en mag in sommige gevallen amper bewegen. Heel vaak staat de eigen persoon in het verdomdhoekje en liggen de privévertrekken er slordig bij terwijl er bijvoorbeeld in het salon geen vuiltje te bespeuren is en in het toilet de handdoekjes gemillimeterd opgehangen zijn. Het kind krijgt hier algauw een gigantisch minderwaardigheidscomplex en de idee dat het niets kan. In dwanghandelingen vervallen om in de omgeving opgenomen te worden, liggen hier voor de hand.
-
Maan in Weegschaal of in het 7de Huis.
-
Een sociale moeder die haar kind leert om grenzen te leren stellen en zich bewust te zijn wanneer het stappen moet zetten en wanneer het de ander beter aan de beurt laat. Een moeder die het kind de wetten van de esthetica leert en het verschillende stijlen, onderwerpen en situaties aanbiedt waar steeds twee kanten bekeken dienen te worden. Het doel hiervan is het kind tot een persoonlijke smaak en eigen opinie aan te zetten. Dit levert actieve diplomatie op en levendige, zinvolle relaties.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die een twee maten twee gewichten houding tegenover de sociale wereld etaleert. Een moeder die zowel over zich heen laat lopen als zich sociaal prostitueert. Zelf laat ze haar kind opdraven in elegante maatpakjes, het goede manierenboekje in de hand. Ze traint haar kind in het volgen van de smaak van anderen en in het indirect zijn wil gebruiken. Hierbij leert het kind algauw moeders grootste troef, namelijk subtiele brandhaartjes stoken en agressie uitlokken zonder rechtstreeks als dader beschuldigd te kunnen worden. In veel gevallen moet het kind surrogaatpartner zijn, serveerplateau van de moeder, waardoor het later zijn grenzen verschuift en in de wereld van schone schijn belandt.
-
Maan in Schorpioen of in het 8de Huis.
-
Een gepassioneerde moeder die haar kind leert om open en bloot zijn hart en ziel te tonen en zich gevoelsmatig te geven. Deze moeder biedt haar kind een intense en heel persoonlijke wereld waar onderzocht en verkend wordt, de diepten van mysteries worden betreden en taboe onderwerpen worden aangekaart. Deze moeder toont dat zij op één lijn staat met haar partner en brengt haar kind aldus waarlijk vertrouwen bij. Ze spreekt en onderneemt in innige liefde en diep engagement. Ze stimuleert haar kind om tot het bot te gaan en leert het omgaan met angst en pijn als met hartstocht.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die sentimenteel heetgebakerd is, terughoudend tot heel wantrouwig ten opzichte van diegenen die diepvoelend peilen naar motieven. Ze onderwerpt haar kind aan een kruisverhoor, liefst met bekentenissen. Met een ziedende blik en een moordend woord kan zij zowel elke inbreuk op het taboe in de kiem smoren als radicaal en ongepermitteerd met een koud mes door hart en ziel snijden. Zo’n kind wordt met de grond gelijk gemaakt en voelt zich kleiner dan een punaise. Eens volwassen moet dergelijk kind vechten tegen angst en zijn diepzittende vernietigende trauma’s tegenover moeder en de heks aanpakken wil het zijn psychische vermogens kunnen ontplooien.
-
Maan in Boogschutter of in het 9de Huis.
-
Een enthousiaste, hartelijke, flexibele en sportieve moeder die zingeving vooropstelt. Een moeder die beschikt over een culturele en filosofisch geïnspireerde bagage met een moraal waar naar ze leeft. Mama is een wijze leraar. Met haar kind onderneemt ze een ware ontdekkingsreis van het leven, cultuur, reizen, avontuurlijke tochten door kruidenland, dierendocu’s, architectuur. Wijsheid, het geheel zien en zelf heelheid scheppen, loopt als een rode draad door haar opvoeding.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die frenetiek mee holt met mooipraters, activisten en goeroetypes. Ze aapt na, knikt en imiteert in blind geloof. Ze is religieus belerend en heeft altijd wel een onheil om mee te zwaaien. Deze moeder vervalt in belerend en moraliserend gedrag en het kind dreigt te verstikken in een wereldvreemde levenshouding. Deze moeder is wel altijd naar een bijeenkomst van een of andere doelgroep en ontloopt alle verantwoordelijkheid. Dergelijke moeder kan beslist ook militaristisch autocratisch zijn, onredelijke ascetische regels opleggen en er zich zelf niet aan houden. Dit kind krijgt dan vooral de boodschap dat het individu ondergeschikt is aan een geloof. Indoctrinatie is hier het grootste gevaar, zowel geïndoctrineerd worden als zelf indoctrineren.
-
Maan in Steenbok of in het 10de Huis.
-
Een voorname, mondaine en lijfelijk warme moeder. Zij is edelmoedig en geduldig. Op een aanschouwelijke en methodische manier leert zij haar kinderen de gezinswaarden en normen. Moeder weet hoe de maatschappij in elkaar zit en zij moedigt haar kinderen aan om er zich een plaats in te verwerven, tegelijk goed in hun vel te zitten en onafhankelijk te blijven. Kortom zij voedt zoon en dochter op tot verantwoordelijke volwassenen. Moeder is lankmoedig voor haar gezin, zij verstaat de kunst om elk gezinslid een volwaardige plaats te bieden en gepast respect te tonen voor personen, waarden en objecten. Zij heeft koesterende, masserende en minnende handen, zij is dé gastvrouw bij uitstek die haar invités met alle égards bejegent en daarom ook als een achtenswaardige dame wordt behandeld.
Op zijn slechtst krijgt men een moeder die stijf staat van de geplogenheden, krom loopt van plichten en taken, gebukt gaat onder tonnen verantwoordelijkheden die zij zich heeft toegeëigend uit angst zonder functie te vallen. Deze moeder raakt enkel huishoudelijke objecten aan, koestert niet want het hoort niet, tenzij een beleefdheidszoen op het voorhoofd en een vormelijk handje ter groet. Deze moeder tolereert een pyjama enkel in de slaapkamer of uitzonderlijk in de sofa, in geval van ziekte dan. Moeder zelf komt gekapt en keurig gekleed voor iedereen naar beneden en begint routineus zoals elke morgen aan haar geplande dagtaak.
Dergelijke moeder toont haar dochter dat zij ooit zelf de zware gezinstaak moet dragen en haar persoontje ondergeschikt is aan de normen van echtgenoot en maatschappij. Zoonlief krijgt een altijd tegenwoordige moeder te zien, die zijn boterhammetjes smeert, zijn broeken perst en zijn das knoopt. Ze geeft hem het beeld dat hij onaantastbaar is, op voorwaarde dat hij maatschappelijk iemand wordt, liefst met status, in de voetsporen van de familietraditie. Deze kinderen krijgen de boodschap zich te gedragen naar datgene waarvan ze hebben geleerd dat het de norm is, de verwachting, de standaard. Steeds beleefd zijn, arbeid leveren, jarenplannen lang.
-
Maan in Waterman of in het 11de Huis
-
Van nature
Myrna verlangt een koesterende omgeving die haar toelaat om autonoom voor zichzelf te denken zodat zij haar originele individualiteit kan uitdrukken en voor haar persoonlijk doordachte ideeën weet op te komen, waardoor zij haar sociaal-maatschappelijke engagementen kan invullen. Myrna gaat ervan uit dat haar moeder haar geest aanscherpt met origineel vocabularium en met een vracht aan betekenisvolle onderwerpen die doorspekt zijn met "waaroms" en "omdats" redeneringen. Zij rekent erop dat haar moeder persoonlijke standpunten heeft en haar aanspoort tot een geheel eigen gezichtspunten vrij van vooroordelen. Myrna verwacht een moeder die haar tijd vooruit is en haar eigen interesse in nieuwigheden tegemoetkomt. Myrna kan zich optimaal ontplooien in een mentaal stimulerende gezinssfeer waar eigenheid, innovatie en zelfrespect de boventoon voeren, waar een vleugje excentriciteit niet geschuwd wordt en waar mensen over de vloer komen die vrij zijn van maatschappelijk dogma. Zo kan Myrna argumentatie, wereldbeschouwing en persoonlijk engagement leren ontwikkelen. Van haar ouders verwacht zij dat ze met haar in discussie gaan, haar de finesses van taal bijbrengen, haar leren kennismaken met nieuwe technieken, sociale veranderingen en trends.
-
Worst case scenario
Myrna treft een moeder die radicale meningen spuit, op de rand leeft van de maatschappij en een ronduit psychedelisch gedrag vertoont. Haar moeder kan een koele, fanatieke en onredelijke vrouw zijn, die elke individuele inbreng vernietigt.Haar moeder kan beslist ook oerconservatief zijn, een vrouw die alle individualiteit mist en haar visies heeft ingeslikt ten voordele van sociaal-maatschappelijke normering. Thuis krijgt Myrna dan gegarandeerd een verbeten en harteloze sfeer, waar elke individuele input radicaal wordt afgestraft. Of Myrna krijgt te maken met buitenissigheden zoals fanatiek racistische houdingen en borderline gedrag. Lange periodes van zwijgen worden slechts doorbroken met cynisch verwijt. Myrna krijgt de indruk dat zij oké is wanneer zij de meningen, voorkeuren en gewoontes van het gezin uit het hoofd kent en dat zij absoluut niet met een afwijkende visie voor de dag mag komen. Zij heeft snel door dat ze zich kan behoeden voor totale afwijzing door te zwijgen en zich terug te trekken. Op haar weg naar volwassenheid sluit Myrna mogelijks al het afwijkende buiten en niemand kan haar nog een persoonlijke mening ontlokken.De adolescente of reeds volwassen Myrna kan beslist plotseling gaan rebelleren en zich clandestien aansluiten bij een uiterst marginale groep. Of ze kan zich een buitenbeentje op deze planeet vinden en zich terugtrekken in een voor anderen bizarre gedachtewereld die zij voedt met lectuur over spiritisme, paranormale onderwerpen, buitenaardse wezens, science fiction, et cetera.
-
Leerproces
Myrna dient zich met hart en ziel én tot op het bot te verdiepen in onderwerpen, technologieën en trends die een universele maatschappelijke vernieuwing kunnen bewerkstelligen. Zij dient de uitvoerbaarheid ervan te toetsen. Bovenal moet zij uitkomen voor haar bevindingen, zelfs al is zij op dat moment de enige. Het is dus belangrijk dat zij een gelijkgestemde zoekt met wie ze projecten verder uitwerkt. Zij kan dan uitgroeien tot een begeesterde persoonlijkheid voor haar omgeving, partner en kind.Professioneel is Myrna de "uomo universale" bij uitstek, de onafhankelijke vrouw die een wereldse kijk heeft en zich met hart en ziel inzet voor de sociaal-maatschappelijke evolutie. Met haar visionaire kwaliteiten kan zij een voortrekster zijn op bijvoorbeeld technologisch, medisch of litterair vlak, zolang zij maar haar aandeel kan hebben in het laten waaien van een nieuwe wind. Intellectuele ontwikkeling is een must.
-
Maan in Vissen of in het 12de Huis
-
Een aanvoelende, medelevende moeder doordrongen van spiritualiteit. Zij heeft het vermogen ontwikkeld om zich te identificeren met iedereen en alles. Haar kinderen voedt ze met haar innerlijk vertrouwen en eigenliefde. Ze leert hen mededogen en hulpverlening. Ze vangt dromen en mythische verhalen en blaast ze in hun oor. Deze vissenmoeder besprenkelt haar nest met liefde in alle vormen. Ze leert haar kinderen om hun naaste lief te hebben zoals zichzelf, totaal, in alle richtingen, op alle niveaus. Een vissenmama brengt haar kind levenskunst bij: totale gevoelsintegratie, empathie en collectieve betrokkenheid.
Op zijn slechtst krijgt men een emotioneel labiele moeder die onophoudelijk de gevoelswereld van haar kinderen verziekt tot een vormeloze warrige zeewiermassa. Nooit is zij dezelfde, nooit is er houvast. Steeds flipt haar gedrag van slachtofferrol ongemerkt naar die van dader. Wreedaardig kwetsend, onnoemelijk koud, onvoorstelbaar begaan, immer meehuilend met de huilenden, ze vertoont het allemaal, in vlagen, opwellingen of tegelijk.
Deze moeder verplicht haar kind tot ziekelijke symbiose: de identiteit desintegreert in plaats van te groeien, het kind ontleent zijn Zelf aan louter willekeurige sentimentele feedback en pathetische reacties. Om aan deze chaotische emowereld te ontsnappen, besluit het groot geworden kind alle gevoelens uit te bannen en niets meer met mensen te willen te maken hebben tot de duivels der eenzaamheid zich tegen hen keren. Andere nemen de identiteit van de moeder volledig over en storten zich op hun beurt lange periodes in depressie, manipulatieve en agressieve relaties.
Een reactie posten